Skip to main content

ראיון משותף על גלדיס ואלפאנסו צבע

Location:

טנג'יר, פאריס, קזבלנקה

Keyword:

אנטישמיות, הפצצה, מחנות, ציונות

Description

אלפנסו
סבו היה מהראשונים שקיבלו אזרחות ספרדית לאחר שהסולטאן אישר ליהודים לקבל אזרחות.
אביו עסק במכירת חיטה ויבוא מארה"ב ואירופה, היו שותפים אמריקאיים וערבים. לא הייתה מודעות של דתיים או לא דתיים, בבית של אביו, אך לאחר ניתוח הקפיד על בית כנסת קצת יותר.
אביו עסק בפעילות ציונית
למד בבית ספר יהודי בפריס
גלדיס
אביה סמואל לסרי הגיע ממשפחת רבנים ידוע בגיברלטר. היה דתי בביתו ואנגלי מחוץ לביתו. דברו ספרדית ואנגלית. אביה עבר לטנג'יר במסגרת עסקים.
לאמא היה דרכון איטלקי.
מספרת על החיים כילדה קטנה, עברו לקזבלנקה ואביה עסק בכל מיני עסקים שכללו ייצוא.
יחס לדת- כיבדו את הדת והתורה ושמרו על כשרות אך כשלמדו בבית ספר צרפתי הלכו ללמוד בשבת.
מספרת על מתח בין יהדותה לבין הרצון להיות כמו חברותיה הצרפתיות.
מדברת על השבת והחגים.
חיו בסביבה לא יהודית מעורבת.
כזוג
 בתחילת המלחמה נולד בנם הבכור והם חיו אצל אמו של אלפנסו בחדר הביטחון בביתה.
מדברים על המלחמה והקשיים שעלו בגללה.

החיים במחנות.
אנטישמיות ופעילות אנטי יהודית ומאבק בה – שינוי הבגרות מיום הכיפורים ליום אחר
הגעת בנות הברית
התמודדות עם הערבים

Aller au contenu principal