Skip to main content

ראיון עם אזמרלדה ארקסיס

Location:

טריפולי, ירושלים, נאפולי, פירנצה, רומא

Personality:

פיוס השנים עשר

Idea:

הפצצה, קאפו

Organization:

מכבי

Description

ארקסיס מדברת על משפחתה הציונית,
על החיים היהודיים ועל שמירת שבת וחגים.

היא מספרת על פריצת המלחמה, כאשר היו בשפת הים.
כניסת הגרמנים.
ביקור מוסלני
הגעת שמועות על השואה
גירוש לנאפולי בדצמבר 1941 אחרי שנה וחצי באיטליה גורשו לברגן בלזן. :
שהתה ברומא חודש וחצי פגשה את האפפיור בוותיקן (פיוס ה-12 ) וקיבלו ממנו ברכה, הוסתרה במנזר למדה על הנצרות וניסו לנצר אותה.
עבודת כפייה כנתינה בריטית במחנה אסקולי
ההגעה לברגן בלזן שלושה ימי נסיעה ברכבת
תנאי החיים בברגן בלזן
מדברת על המפגש עם יהודים אירופאים
כנתונים בריטים היו מעומדים להחלפה עם שבויים גרמנים.
יחס לשבויים רוסיים.
השחרור וסוף המלחמה.
חזרה לטריפולי
יחס הערבים ליהודים שחזרו.
 
עלתה בספטמבר 1949 בעליית בני עקיבא, האם אמא אפשרה לה לעלות לאחר שבחור נוצרי חיזר אחריה בצורה נמרצת.
מספרת על היחס של הילדים לסיפור הישרדותה בשואה וכואבת על כך שילדיה לא התעניינו בסיפור שלה.
השתייכות לקהילת ניצולי השואה בישראל.
yad vashem VT11934

Aller au contenu principal