Skip to main content

דו”ח מודיעין על קולונל וילהלם בריסנר מה-SS

Location:

לודז'

Personnalités:

הימלר היינריך

Organization:

אס אס, גסטפו

Description

Wilhelm Brissner- מפקד הגסטאפו בלודז' , מוגדר בדוח כאחד האכזריים ביותר ואחראי לרציחתם של יהודים רבים.

אחרי שמילא את תפקידו בלודז' קודם לדרגת סרן, עבר לעבוד במשרד הראשי לבטחון הרייך והיה אחראי על המזרח הקרוב כולל איראן עיראק ואפגאניסטן.
בשנת 1941 נשלח ליוגוסלביה לעמוד בראש הגסטאפו בזאגרב.
ב1942 נשלח למשימה מיוחדת בצפון אפריקה.
בשובו לגרמניה ב1943 קודם לדרגת סגן אלוף והיה אחראי על הקשר עם שוויץ.
היה אחראי על הקמת רשת ריגול במזרח הקרוב.
אחרי המלחמה היה מעורב ככל הנראה בעסקאות נשק בין איטליה למצרים (לפי דו"ח ה-CIA)

Aller au contenu principal