Skip to main content

עדות מפי משה אוזן

Location:

גפסא

Idea:

הפצצה, עלייה, ציונות, רעב

Organization:

צבא ארה"ב

Description

לפני המלחמה:

–          נולד בגבסה נקרא ע"ש אחיו שנפטר
–          דברו צרפתית וערבית בבית – הוא ידע עברית
–          כילד למד בחדר אח"כ בבית ספר צרפתי-ערבי
–          חיו בסביבה ערבית
–          מספר איך למד ונעזר בשכן כמורה פרטי
–          למד חייטות כמקצוע
–          חיו בעוני עם קשיים כלכליים
 
בזמן המלחמה:
–          שינוי ביחס ובסובלנות דתית
–          השתלשלות המלחמה
–          בריחה עם האמריקאים הנסוגים
–          כניסת הגרמנים
–          פוגרום מידי הערבים
–          היו מבקרים בקברים יהודיים בבית הקברות האמריקאי
 
    אחרי המלחמה:
–          זיוף דרכונים
–          תנועה ציונית
–          עליה לארץ
–          קליטה
–          תעסוקה
–          הקמת משפחה
 
יד ושם VT- 9707

Aller au contenu principal