Skip to main content

ראיון עם ששון כחלון

Location:

טריפולי

Keyword:

גירוש, עלייה

Description

יליד 1938, מספר על ההורים ומשפחתו. הקהיהל היהודית בטריפולי. לא זוכר מה היה לפני המלחמה. אביו שהה במחנה ג'דו. יחסי יהודים ערבים במלחמה ואחריה. הגירוש מלוב והעלייה לארץ.  מפגש עם ניצולי שואה מאירופה.

יד ושם VT-11145

Aller au contenu principal