Skip to main content

פליטים יהודים פולנים במחנות ריכוז באלג’יריה

Location:

אלג'יר, ג'לפה

Personality:

גוזלן אלי, קאזס-בן עטר הלן

Idea:

יהודים, מחנות, מלחמת העולם השנייה, פליטים

Organization:

הוועד היהודי האמריקאי (ג'וינט)

Description

התכתבות בנושא פליטים יהודים פולנים במחנות ריכוז באלג'יריה.
מתוך: הפרויקט הבינאוניברסיטאי לחקר ההעפלה ע"ש שאול אביגור, מרכז המידע (1)31.236א

Aller au contenu principal