Skip to main content

פורים לכבוד חיילים יהודים במרוקו

מיקום:

אלג'יר, קזבלנקה

אישיות:

בן אזראף רפאל, גוזלן אלי

Keyword:

אימון צבאי, בנות הברית, גיוס, יהדות, יהודים, עיתון

Organization:

עולם קטן, עלון הפדרציה של יהודי אלג'יר

תיאור

ארכיון בן אזראף, יד בן-צבי, ירושלים. מיכל 3, תיק 22, מסמך 40.מאמר (טיוטה) משנת 1944, קזבלנקה, ללא חתימה. רפאל בן אזראף שלח את המאמר לפרסום בעיתון "בולטין של הפדרציה של הקהילות היהודיות באלג'יריה" באלג'יר. המאמר דן בחגיגות פורים בנדיבות העיתון "עולם קטן" במרוקו לכבוד חיילים יהודים המשרתים בצבא הצרפתי.

דילוג לתוכן