Skip to main content

יהודים בלוב, 1952

מיקום:

חיפה, טריפולי, טריפוליטניה, פורט מדלנה, פזאן, קירנאיקה

אישיות:

אבולקר רפאל

Keyword:

Facisem, גטו, חינוך, מלחמת העולם השנייה, פוגרום

Organization:

האומות המאוחדות, הסוכנות היהודית, כל ישראל חברים

תיאור

American Jewish Year Book  עמודים 439-443. דו"ח על יהודי לוב בשנת 1952 . הדו"ח סוקר את כינון המלוכה בלוב והתפתחויות בחיי היהודים כמו עזיבת רוב היהודים את המדינה לישראל והחינוך בקהילה היהודית בלוב אחרי 1948.

דילוג לתוכן