Skip to main content

עדות וידאו מאת דויד חביב על החיים של הקהילה היהודית בטריפולי

מיקום:

טריפולי

Personality:

באלבו, איטלו, מוסוליני בניטו

Idea:

אנטישמיות, הגירה, חרא, יהודים, יום כיפור, מלחמת העולם השנייה, עוני, עלייה, פוגרום, פריפקט (מוֹשֵׁל מָחוֹז)

Organization:

Fasci, בית ספר רומא (טריפולי), מועדון בן יהודה

Description

 
עדות  מאת  דויד חביב  (באיטלקית) על  החיים של הקהילה היהודית בטריפולי משנות ה-'30 עד סוף מלחמת העולם השנייה .
העדות מופיעה באתר www.italiaebraica.it
העדות מתארת את החיים החברתיים של הקהילה היהודית: לימודים, ארועים חברתיים וגם הפוגרום ב-1945
ניתן לצפות בפריט בקישור הבא:
http://www.italiaebraica.it/italiaebraica/video-gallery/viewvideo/361/6-…

דילוג לתוכן