Skip to main content

עדות וידיאו מאת דינה דבש על מחנות בלוב במלחמת העולם השנייה

Date:

09.10.2014

מיקום:

טריפולי

Personality:

באלבו, איטלו, מוסוליני בניטו

Idea:

Facisem, חוקי גזע, מחנה עבודה, מחנות, מלחמת העולם השנייה

Organization:

בית ספר פיטרו ג'רמי, התאחדות יהודי לוב

Description

עדות מאת הגב' דינה דבש (באיטלקית) על מחנות בלוב בתקופת מלחמת העולם השנייה.
העדות מופיעה באתר www.italiaebraica.it
העדות מתארת את שילוחם של צעירים מן הקהילה היהודית בטריפולי למחנות בלוב.
ניתן לצפות בפריט בקישור הבא:
http://www.italiaebraica.it/italiaebraica/video-gallery/viewvideo/454/6-…

דילוג לתוכן