Skip to main content

ראיון וידאו עם ציון כהן

מיקום:

ג'ארדה

Keyword:

בית כנסת, עלייה, ציונות

Organization:

הקונגרס היהודי העולמי

תיאור

כהן נולד בג'רבה, מספר על הוריו. היו עשרה בנים. אביו היה שען ומכר יין. אמו דברה עברית ובקשה לעלות לארץ, דודו היה ציר בקונגרס היהודי. היו ציוניים עוד לפני המלחמה. שמרו על מנהגי היהדות והיו הולכים לבית הכנסת ונמצא על יד אביו. מתאר את החגים והשבתות בבית מספר על בר המצווה שלו – ללא חגיגות סוכריות או כל דבר כזה. מדבר על ציונות ועלייה בארץ גידל בוטנים, אח"כ עבר לנתיבות ועבד בחקלאות בחברת הזרע. יד ושם – VT12866

דילוג לתוכן