Skip to main content

עדות מפי עמליה דבח

מיקום:

16702

Keyword:

מחנות, עלייה, ציונות

תיאור

מספרת על משפחתה מתוך סיפורים של אמא.
משפחה, הוריה, אביה.

החיים היהודיים- שבתות וחגים.

הייתה במחנה ריכוז במלחמה.
מספרת על המחנה והחיים במחנה.
באה ממשפחה ציונית, אימא הייתה במכבי צעיר.
 
מדברת על המאורעות של 1947.
מספרת על העלייה לארץ. החיים בארץ והילדות בפתח תקווה
הלימודים בארץ.
 
Yad Vashem VT-13019

דילוג לתוכן