Skip to main content

עדות מפי אשר פרטוק

מיקום:

גאבס

תיאור

הוא מספר על משפחתו.

תעסוקתו של אביו.
חיי החברה והכלכלה.
יחסים עם הערבים.
החיים הדתיים- שבת וחגים.
 
החיים בזמן המלחמה – אביו נעצר, הוא ואמו הסתתרו.
פחדו מההפצצות.
 
מספר על ניצחון בנות הברית.
עבד עם אביו בבנייה כשהיה צריך. למד חייטות.
הצטרף לבית"ר.
החתונה והעלייה לארץ בשנת 1956
יד ושם VT13116

דילוג לתוכן