Skip to main content

עדות מפי יצחק טייב

מיקום:

ירושלים

Keyword:

הפצצה

Organization:

בית"ר‬

תיאור

אביו נולד לאחר שסבו נפטר, לכן נאלץ לעבוד בשביל לפרנס את המשפחה.

שמרו שבת והלכו לבית הכנסת, אביו הלך לבית קפה היו רושמים את ההזמנה שלו והתשלום היה נעשה מאוחר יותר.
חיו בעיירה עם מוסלמים עשירים.
לאביו היו לקוחות ערבים איטלקים וצרפתים.
מספר על השבתות והחגים.

מספר על כניסת הגרמנים.
אביו עבד עבור הגרמנים מהחנות שלו.  
עבודת כפייה, גירוש
אחרי המלחמה חזרו לחיי שגרה והיחסים עם המוסלמים חזרו למצב תקין.
לא הסתובבו עם חברים מוסלמים.
היו מעשי קונדס מצד הערבים אך הוא לא מגדיר זאת כאנטישמיות.
 
איכות שמע גרוע שלא מאפשרת הבנה של העדות
אחרי שעלה לארץ עבר לקיבוץ, אחרי כמה חודשים עבר לבית הוריו בירושלים.
יד ושם – 11404 VT

דילוג לתוכן