Skip to main content

ראיון עם לוסיאן טארגילו

מיקום:

בז'ה, תוניס

Idea:

הפצצה, עלייה, ציונות, תנועת נוער

Organization:

וועד הקהילה, וורמאכט

Description

טארגילו מספרת על הוריה. 
האם למדה בבית ספר בצרפתית עד גיל 10.
מספרת על חייה בבז'ה, על העיר ועל חיי התרבות.  
עברו לביזרט כשהילדים התבגרו
חיי הקהילה היהודיים 
המשפחה פחדה להסתובב ברחוב בגלל הערבים ובעובדה שהיו בעלי אזרחות צרפתית
היתה הפרדה בין עולם המבוגרים לילדים. האב ידע על מה שקורה במלחמה אבל לא דיבר עם הילדים על קח
כניסת הגרמנים, כפי שנתפסה ע"י אביה
פונו לתוניס בעזרת הפקידים הצרפתיים.
שוכנו כפליטים בבית ספר בתוניס , חלתה בטיפוס
הותקפה ע"י גרמני כשיצאה להביא מזון, הגמרני חנק אותה, חברה של אותו גרמני צעקה לו מחלון סמוך ודרשה ממנו להפסיק.
מתארת את ההתבגרות בצל המלחמה.
היא ובעל היו בני דודים

עלייה לישראל
החיים במעברה בבית ליד .  הבן הבכור חלה במרפאה במעברה רצו  לקחו ממנה את הילד לארה"ב ואמרו לה ששם יטפלו בו, היא לקחה את הילד וברחה בחזרה לאוהל.
ממשיכה לספר על החיים בישראל הילדים והנכדים.
yad Vashem 11394

דילוג לתוכן