Skip to main content

עדות מפי אלי גפסו

מיקום:

ספקס

Keyword:

הפצצה

Organization:

הצבא הבריטי, הצי בריטי, וורמאכט, צבא איטליה, צבא ארה"ב

תיאור

העיר ספקס והקהילה היהודית 97

המשפחות של ההורים.
לימודים בבית ספר כללי
על תחושות וחששות לפני המלחמה
מתאר את כניסת הגרמנים לעיר
עבודות הכפייה
כניסת בנות הברית.
מסחר עם חיילי בנות הברית
חגיגות ניצחון
קשיים ביציאה מתוניס
עבודה במפעל צורפות בישראל
החיים בישראל לצד ערבים
ארכיון יד ושם VT-9714

דילוג לתוכן