Skip to main content

ראיון וידאו עם אריה אזולאי

מיקום:

טנג'יר, ליון, תוניס

Idea:

עלייה

Organization:

ה"הגנה", צבא ההגנה לישראל

Description

עיקר הראיון עוסק בחיפוש אחר זהות של המרואיין. המרואיין מעיד על קושי רב להתחבר לזהות היהודית ה"גלותית" לדבריו שסבבה אותו, על כן הוא מחפש דרכים חדשות להתחבר ליהדות שלו ולעצב את עתידו.

 
דיסק 1:
–          נולד בעיר קטנה ליד תוניס
–          אמו הייתה מסורתית-דתייה ואביו חילוני, מספר קצת על הפער בניהם ואיך חיו יחד
–          מסורות שונות וחגים בעיקר שבת ופסח
–          חיו ליד הגטו של העיר
–          יחסים עם נוצרים איטלקיים (בעיקר ממלטה) ומוסלמים
–          הערות אנטישמיות
–          שעות הפנאי- קריאת ספרים
–          תקופת וישי ואנטישמיות מוסדית (לא התקבל לבית הספר התיכון), דחיקת יהודים מתפקידם, תמיכת הערבים בגרמנים.
דיסק 2:
–           יחסי יהודים ערבים בזמן משטר וישי
–          חיים ותעסוקה בזמן משטר וישי
תחת שלטון הגרמנים: מעצר אביו, עבודת כפייה, בריחה מהבית והסתתרות בכפר.
–          פעילות ציונית בקק"ל וארגון צעירי ציון
 
דיסק 3:
– הצטרפות להגנה וקורס מפקדים בצרפת
– פיקוד על ההגנה בתוניס
– השגת נשק
 שירות צבאי ושליחות מוסד למרקו
יד ושם VT- 9549

דילוג לתוכן