Skip to main content

ראיון וידאו עם דוד ארביב

מיקום:

בנגאזי, ג'אדו

Idea:

המערכה בצפון אפריקה, יהדות, יום כיפור, עלייה, פוגרום

Organization:

חטיבה יהודית לוחמת (הבריגדה היהודית), מכבי, צבא ההגנה לישראל

Description

–          הרקע המשפחתי , בבית דיברו ערבית ואיטלקית, סבתו דיברה צרפתית

–          אביו ודודו היו ממקימי מכבי
–          מספר על החגים, ההכנות והמזון. (בדקה ה-30 מזמר חלקי תפילה מיום הכיפורים)
–          יחסי השכנות המורכבים עם הערבים לפני המלחמה ואחריה
–          בזמן הכיבוש הגרמני שהו בכפרים מסביב לטריפולי
–          יחס האיטלקים ליהודים – המושל סירב לפגוע ביהודים מכיוון שהצבא היה תלוי בהם
–          מכיוון ששמחו כשהגיעו לראשונה חיילי הגדודים העבריים גורשו לג'אדו כאשר השתלטו הגרמנים על השטח מחדש.
–          הפוגרום של נובמבר 1945, עלילות הדם הערביות,
–          הפוגרום של 1948 וההתגוננות
–          העלייה לארץ
–          שירות צבאי בחיל האוויר
משפחתו
יד ושם – VT-10906

דילוג לתוכן