Skip to main content

ראיון עם ג’ק מוסרי

מיקום:

איפראן, בנגאזי, ג'אדו, טריפולי

Keyword:

הפצצה, מלחמת העולם השנייה, מסחר, משטרה, נצרות קופטית

Organization:

צבא ההגנה לישראל

תיאור

יליד טריפולי, מספר על ילדותו בעיר, קורותיה של משפחתו. מתייחס לתקופה שלפני המלחמה, החיים בעיר המסורות המשפחתיות והחגים. בזמן המלחמה התייסח להפצצות ולסבל של בני משפחתו שגורשו למחנות בלוב.
התקופה שאחרי המלחמה משנה את היחסים שבין יהודים לערבים ואיטלקים.
העלייה לארץ והתאקלמות, השירות הצבאי במילואים והעבודה בסולל בונה.
יד ושם VT 11159

דילוג לתוכן