Skip to main content

עדות מפי יולנדה נחום

Location:

בנגאזי, ג'אדו

Keyword:

הפצצה, ציונות

الوصف

י. נחום מספרת על בית ההורים.
אביה היה קונדיטור.
אמה הייתה תופרת שעבדה הרבה עם האוכלוסייה הערבית 
התייחסות בעדות לנושאים הבאים:
החיים היהודיים של המשפחה ושל החיים היהודים בבנגאזי
חגים – ליל הסדר, הכנת המצות
מצבה הכלכלי של הקהילה ומדרגה החברתי של חברי הקהילה
יחס לערבים
יחסי יהודים-ערבים-איטלקים
חוויות מהמלחמה- הפצצות
אפליה ויחס רע ליהודים
י. נחום חלתה בטיפוס, קצין איטלקי ששכר אצלם חדר עזר למשפחה לטפל בה ונתן לה לשתות מים עם כפית.
 
 

 
כניסת הגרמנים:
גירוש לג'אדו והחיים במחנה – החיים בג'אדו (דקה 45 מספרת על משחקים ששחקו ומה עשו במחנה)
מחלות וכינים.
כניסת האנגלים הגעת הבריגדה וה-ATS
 
החיים אחרי השחרור והעלייה לארץ
נישואים והקמת משפחה
 
יד ושם VT 11609
 
 

Skip to content