Skip to main content

עדות מאת הגב’ אילנה פלח (סעדון)

Location:

בנגאזי, קואפיה

Keyword:

הפצצה, מלחמת העולם השנייה

الوصف

עדות מאת הגברת אילנה פלח. מספרת על ילדותה ומשפחתה. בתחילת המלחמה עזב אביה למצרים מאחר והיה בעל אזרחות אנגלית. המשפחה חברה לדודם ועברו לקאופייה.  
יד ושם VT-3573

Skip to content