Skip to main content

עדות מפי חניתה קידר

Location:

מקנס

Idea:

עלייה, ציונות

Organization:

כל ישראל חברים

Description

נולדה בעיר מקנס, העיר מכונה ירושלים של מרוקו.

אביה היה רואה חשבון, היה מוכר כאדם משכיל ומתון שנציגי התנועה הציונית שהיו מגיעים למקנס היו מתארחים אצלם בבית.
היהודים דברו צרפתית, היא למדה באליאנס.
מצבם הכלכלי של היהודים – "בינוני פלוס", מי שלא הצליח להתפרנס היה מקבל עזרה מהקהילה. עסקו בצורפות, חייטות, מסחר וכ"ו.
הייתה חברה בתנועת הצופים.
מספרת על יחסים טובים עם האוכלוסייה הערבית מרוקאית  עד להופעת הגרמנים, אך מציינת כי לה כמעט ולא היו מכרים שאינם יהודים.  חיה בסביבה יהודית.
המלחמה- ההאפלות וחשש מהפצצות
החיים תחת משטר וישי- לא זוכרת אפליה אנטי יהודית, כדברה עם אביה דיבר על כך שבטלו לו עבודות מכיוון שהיה יהודי.
 
אחרי המלחמה היתה צמיחה בתמיכה בציונות בגלל שינוי ביחס של הערבים ליהודים.
היתה מעורבת בתנועה הציונית וסייעה בהעלאת יהודים.
שואלת על העלייה- היחס לעולים ואיך קבלה אותו- אפליית מזרחים.
היתה בשליחות בחוף השנהב והדריכה שם. (בעלה היה שליח לשם)
עבדה עם רמי דותן באגודה למען החייל – בעקבות הפצרתו של יצחק רבין
 
yad vashem – VT-11682

Skip to content