Skip to main content

עדותו של חיים טורג’מן

Location:

וישי, קזבלנקה

Organization:

צופים

الوصف

העד פולני מצד אמו, מרוקאי מצד אביו מהעיר מרקש.
הוריו נפגשו ב-1926 בעיר וישי במסעדה כשרה.
השידוך נעשה בהתכתבות באמצעות אותיות מחוברות, החתונה הייתה בשוויץ בשנת 1927.

.  היו דתיים מסורתיים – היה חבר בתנועת נוער תורה ועבודה
אביו ייסד בית כנסת למזרח אירופיים בבזל.
מתאר את השבת בביתו
דיבר עברית, יידיש, גרמנית שוויצרית וצרפתית.
המפגש עם האנטישמיות כלל קללות ומכות.
לסבו היו קשרים במשטרה ובעזרתם סייעו לפליטים יהודים מגרמניה, הפליטים  נשארו בייתם עם שקיבלו ויזות לארה"ב או סרטיפיקטים לישראל..

המשפחה עברה לקזבלנקה ב-1940 – פחדו שהיטלר יפלוש לשוויץ.
למד בבית ספר צרפתי, היה פעיל בתנועת נוער.
מספר על החיים בצל המלחמה.
אחרי המלחמה חלה ועבר לשוויץ.
לא רואה עצמו כניצול שואה, מגדיר את עצמו כמי שהיה בשולי השואה.
yad vashem VT9223

Skip to content