Skip to main content

עדות מפי יוסף ברגיל

Location:

תוניס

Keyword:

אנטישמיות, הפצצה

الوصف

ברג'יל בן למשפחת רבנים ומספר עליהם קצת.
היו בסיסים גדולים של המשטרה והצבא.
היה ישן עם הנעליים כילד בן שמונה, גרו בקומה שנייה ובזמן ההפצצות היו צריכים לרדת במדרגות.

הוא מספר איך ניצלו הודות לאדמה הבוצית ליד ביתו – הבוץ ספג את  פגיעת הפצצה וכך הבית ניצל.
מספר על ביקור של קצין גרמני שביקר וראה מפה ובה דגלונים עם התקדמות צבאות בנות הברית. כעונש פונה מהבית.
נחשף לזוועות המלחמה ולמראות קשים.
מתאר מקרה בו ילדה קראה לו יהודי מלוכלך – מפגש ראשון עם אנטישמיות
קטלוג מקור- יד ושם VT11847E

Skip to content