Skip to main content

עדות מפי רביע ג’רמן

Location:

תוניס

شخصية:

מונטפיורי משה

Keyword:

עלייה

الوصف

מספרת על בני משפחתה, החיים בבית, החגים ומסורות שונות.
יחסי צרפתים – ערבים – יהודים

מדברת הרבה על סבא שלה.
יחסים עם הערבים, השתלבות בחברה הצרפתית.
חוויות בזמן המלחמה
מסתור אצל השכנים הערבים
על אימא שלה והתפקוד שלה במהלך המלחמה
עלייה לארץ נרדפות
 
ארכיון יד ושם VT- 9598

Skip to content