Skip to main content

ראיון עם יעקב (ג’קו) חדד

Location:

מוכנין

شخصية:

מונטגומרי ברנרד

Keyword:

הפצצה, עבודת כפייה, עלייה, פליטים

Organization:

הצבא הבריטי

الوصف

לפני המלחמה:

– שכנות עם הערבים
– בית הספר
במהלך המלחמה:
– גורשו למוכנין, קיבלו עזרה מהקהילה היהודית
– קצת על עזרה של ערבים ליהודים
– קורותיו במהלך המלחמה
 
אחרי המלחמה:
– חזרה לסוס ובנייה מחדש של החיים
– כניסת האנגלים
– חזרה לבית הספר
– עלייה לארץ, התמודדות עם גזענות ועבודה כחשמלאי במקורות
יד ושם: VT-10569

Skip to content