Skip to main content

ראיון וידאו עם משה סעדון

Location:

ח'מרוס

Keyword:

הפצצה, רעב

Organization:

חברת קדישא

الوصف

–          המשפחה וההורים

–          המלחמה: הפצצות שהייה במחנה ג'אדו
–          אביו היה ראש חבר'ה קדישא – מספר על הטיפול במתים לפני ואחרי המלחמה
–          עזרה הדדית
–          השגת המזון במחנה
–          לימודים בחדר
–          הפוגרום של נובמבר 1945
–          עלייה לארץ – מסע של שמונה ימים במשאית לטריפולי
–          בר המצווה בארץ
–          קורות המשפחה בארץ
–          התאקלמות בארץ והשתלבות בחברה
ראייה לאחור – 
יד ושם- 10807

Skip to content