Skip to main content

קולות קוראים

מרכז התיעוד על יהודי צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה מעודד יוצאי צפון אפריקה, מרוקו, אלג’ריה, תוניסיה ולוב למסור עדות על חייהם במלחמת העולם השנייה. כל עדות היא חשובה ורבת ערך. גם בני הדור השני והשלישי יכולים למסור עדות בשם הוריהם. אנו מחפשים בעיקר את יוצאי הקהילות הקטנות במדינות אלו.

סייעו בידינו לשמר את זיכרון החיים במלחמת העולם השנייה. התקשרו עימנו בכתובת זו  וספקו פרטי קשר בסיסיים ונחזור אליכם:       [email protected] 

מרכז התיעוד על יהודי צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה במכון בן-צבי, מבקש לאתר ארכיונים פרטיים, תמונות משפחתיות, מסמכים וחפצים אישיים של יוצאי צפון אפריקה (מרוקו, אלג’ריה, תוניסיה ולוב) לפני מלחמת העולם השנייה, במהלכה ואחריה. כל פריט יכול להיות בעל חשיבות. אנו מחפשים בעיקר חומרים מקרב יוצאי הקהילות הקטנות.

 צרו קשר ושלחו פרטי קשר בסיסיים ונחזור אליכם: [email protected]

סייעו בידינו לשמר את זיכרון החיים במלחמת העולם השנייה.

מרכז התיעוד על יהודי צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה במכון בן-צבי, מבקש לאתר ארכיונים פרטיים, מסמכים וחפצים אישיים של חיילים ששירתו בצפון אפריקה (במרוקו, אלג’ריה, תוניסיה ולוב) ושל פקידים מקומיים ששירתו במנהל המקומי במדינות אלו לפני מלחמת העולם השנייה, במהלכה ואחריה. כל פריט יכול להיות בעל חשיבות היסטורית. 

צרו קשר עם פרטי קשר בסיסיים ונחזור אליכם:   [email protected]

סייעו לנו להעמיק בחקר ההיסטוריה של מלחמת העולם השנייה בצפון אפריקה.

 

 

דילוג לתוכן