Skip to main content

אודות

יהודי צפון אפריקה (לוב, תוניסיה, אלג’יריה ומרוקו) סבלו מרדיפות ופגיעות בזמן מלחמת העולם השנייה. כמו אחיהם באירופה אם במידה פחותה, גם יהודי צפון אפריקה איבדו בני משפחה במחנות עבודה ובמחנות הסגר, גורשו למחנות הריכוז באירופה, וגויסו לעבודות כפייה, רכושם הוחרם, בתיהם נהרסו בהפצצות אוויריות, והם נאלצו לענוד את הטלאי הצהוב ולפחד בכל עת מן העתיד לבוא.

מרכז התיעוד הוא מיזם של מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח השייך ליד יצחק בן-צבי ולאוניברסיטה העברית בירושלים. פעילותו של המרכז מתמקדת בשנים 1947-1933 ועוסקת בקהילות היהודיות בלוב, בתוניסיה, באלג’יריה ובמרוקו. קשת הנושאים רחבה וכוללת את מירב ההיבטים שבהם עוסק חקר השואה.

 

name
5367

מסמכים

name
94

תמונות

name
385

וידאו

חמישה דברים שלא ידעתם על צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה
חמישה דברים שלא ידעתם על צפון אפריקה בתקופת מלחמת העולם השנייה

צוות מרכז התיעוד

מנהל
פרופ’ חיים סעדון

פרופ’ חיים סעדון

[email protected]

רכז
ד

ד"ר ניקולאי (נוי) טבך

[email protected]

עוזרת מחקר
נסיה פרידמן

נסיה פרידמן

[email protected]

עוזרת מחקר
סנדרה פורטוס

סנדרה פורטוס

[email protected]

מתנדבת
מרטין חייט סעדה

מרטין חייט סעדה

ועדת ההיגוי


פרופ' מרים פרנקל

פרופ' פרנסואז אוזן

ד"ר דוד גדג'

גב' ליביה טליאקוצו

פרופ' דן מכמן

פרופ’ חיים סעדון

מר עדי עופר

ד"ר יניב מזומן

ד"ר אסף תמרי

דילוג לתוכן