Skip to main content

‘ששה חודשים תחת המגף’ מאת פול גז: 28 בינואר 1943

Location:

אל אעוינה, ביזרט, מחנה סידי אחמד, תוניס

Personality:

גז פול, טייב ז'יל, ספז הנרי

Idea:

הפצצה, מחנה עבודה, מלחמת העולם השנייה, משטרה, עבודת כפייה, שדה תעופה

Organization:

וורמאכט, צבא צרפת, צבא צרפת החופשית

Description

פול גז מספר על מאורעות המלחמה בספרו  ששה חודשים תחת המגף  (תוניס, 1943). הספר מספר על קורותיו של גז במלחמת העולם השנייה בתוניס. בפרק זה גז מספר על ה-28 בינואר 1943 ועל ביקור במחנה העבודה ביזרטה.
 Paul Ghez, Six Mois Sous la Botte  (Tunis, 1943), pp. 75-78

Aller au contenu principal