Skip to main content

תעמולה נאצית

Location:

קזבלנקה

Personnalités:

בן אזראף רפאל, היטלר אדולף, הימלר היינריך

Keyword:

אזרח, אזרחות, אנטישמיות, יהדות, עיתון, תעמולה

Description

ארכיון פרטי של רפאל בן אזראף, יד בן-צבי, ירושלים. מיכל 3, תיק 22, מסמכים 156-157.
מאמר ללא תאריך, ללא שם העיתון, חתום מאגיד. המאמר מדווח על התעמולה הנאצית בנוגע לעידוד חתונות ולידות של גרמנים במהלך המלחמה.

Aller au contenu principal