Skip to main content

שיתוף פעולה עיתונאי מרוקו-אלג’יריה

Location:

אלג'יר, קזבלנקה

Personnalités:

בן אזראף רפאל, גוזלן אלי, קאזס-בן עטר הלן

Keyword:

אספקה, בית דפוס, עיתון, תרומה

Organization:

עלון הפדרציה של יהודי אלג'יר

Description

ארכיון בן אזראף, יד בן-צבי, ירושלים. מיכל 3, תיק 22, מסמכים 133-134.
מכתב מתאריך 29.6.1944, אלג'יר, נכתב בידי אלי גוזלן, עורך העיתון "בולטין של הפדרציה של הקהילות היהודיות באלג'יריה" באלג'יר לרפאל בן אזראף מקזבלנקה. גוזלן מעודד במכתבו את השיתוף פעולה העיתונאי בין שתי המדינות ומבקש תמיכה כספית ממרוקו בשל הקשיים הכלכליים של העיתון באלג'יר.

Aller au contenu principal