Skip to main content

שיתוף פעולה עיתונאי מרוקו-אלג’יריה

Location:

אלג'יר, קזבלנקה

Personnalités:

בן אזראף רפאל, גוזלן אלי, היטלר אדולף, סטלין יוסף, צ'רצ'יל וינסטון, רוזוולט פרנקלין

Keyword:

אזרח, אנטישמיות, אסלאם, בנות הברית, הסתה, יהדות, יהודים, משטר וישי, עיתון, פלסטינים, ציונות, תעמולה

Organization:

האומות המאוחדות, עלון הפדרציה של יהודי אלג'יר

Description

ארכיון בן אזראף, יד בן-צבי, ירושלים. מיכל 3, תיק 22, מסמכים 112-123.
מסמך ראשון: מכתב מתאריך 23.6.1944, קזבלנקה, מרפאל בן אזראף, לכבוד אלי גוזלן, עורך העיתון "בולטין של הפדרציה של הקהילות היהודיות באלג'יריה" באלג'יר. בן אזראף מודיע במכתבו על מנויים חדשים ותשלומים שיש להעביר לעיתון ומצרף סידרה של ידיעות ומאמרים שנכתבו במרוקו על פלסטין, על אנטישמיות ועל האו"ם לפרסום בעיתון (מסמך שני).
 

Aller au contenu principal