Skip to main content

שיתוף פעולה עיתונאי מרוקו-אלג’יריה

Location:

אלג'יר, קזבלנקה, רבאט

Personality:

De Gaulle, בן אזראף רפאל, גוזלן אלי

Idea:

אומנות, אזרח, אזרחות, אימון צבאי, אספקה, בנות הברית, יהדות, מאסר, משטר וישי, עיתון, רב צבאי

Organization:

עלון הפדרציה של יהודי אלג'יר, צבא צרפת החופשית

Description

ארכיון בן אזראף, יד בן-צבי, ירושלים. מיכל 3, תיק 22, מסמכים 25-27.
ידיעות קצרות משנת 1944, קזבלנקה, ללא חתימה לפרסום בעיתון "בולטין של הפדרציה של הקהילות היהודיות באלג'יריה" באלג'יר. המאמרים עוסקים במלחמה, בלוחמים יהודים ובאמנות יהודית במרוקו.

Aller au contenu principal