Skip to main content

שיתוף פעולה עיתונות אלג’יריה-מרוקו

Location:

אלג'יר, קזבלנקה

Personnalités:

בן אזראף רפאל, גוזלן אלי, טורץ' יוחנן

Keyword:

אזרח, אזרחות, אנטישמיות, אסלאם, בית דפוס, דאהיר, חוקי גזע, יהדות, עיתון, צנזורה, תעמולה

Organization:

גסטפו, עלון הפדרציה של יהודי אלג'יר

Description

ארכיון בן אזראף, יד בן-צבי, ירושלים. מיכל 3, תיק 22, מסמך 13.
מכתב מתאריך 25.2.1944, קזבלנקה (מרפאל בן אזראף?) לאלי גוזלן, עורך העיתון "בולטין של הפדרציה של הקהילות היהודיות באלג'יריה", אלג'יר בנושא פרסום מאמרים שנכתבו במרוקו לפרסום באלג'יר.

Aller au contenu principal