Skip to main content

היהודים הלוחמים במלחמה

Location:

מקנס, ספרו, קזבלנקה

Personnalités:

בן אזראף רפאל, היטלר אדולף

Keyword:

אזרח, אימון צבאי, בנות הברית, גיוס, יהודים, עיתון

Organization:

Lu pour Vous, האומות המאוחדות

Description

ארכיון בן אזראף, יד בן-צבי, ירושלים. מיכל 3, תיק 20, מסמך 34.
מאמר ללא תאריך וללא חתימה לעיתון "לו פור וו", על זכרון השתתפות של היהודים בקרבות במהלך המלחמה. המאמר מודיע שהמהדורה ה-50 של העיתון תהיה מוקדשת לנושא זה.

Aller au contenu principal