Skip to main content

הסכסוך בין יהודים ופלסטינים

Location:

קזבלנקה

Personality:

בן אזראף רפאל

Idea:

אזרח, אזרחות, אנטישמיות, אסלאם, המרד הערבי הגדול, יהדות, עיתון, ציונות

Organization:

Revue des Revues, ההסתדרות הציונית העולמית

Description

ארכיון בן אזראף, יד בן-צבי, ירושלים. מיכל 3, תיק 20, מסמכים 6-9.
מסמך ללא תאריך, ללא חתימה (חלוצה?) , נדמה טיוטה למאמר לעיתון "רוו דה רווה" על סופרים יהודים בפלסטין ועל הסכסוך בין יהודים ופלסטינים. 

Aller au contenu principal