Skip to main content

מקומם של היהודים בכלכלה המצרית בשנות ה-40

Date:

01.05.1942

Location:

אנקרה, ברלין, קהיר, תוניס

Keyword:

אנטישמיות, מסחר

Organization:

משרד החוץ הגרמני, Auswärtiges Amt

Description

תיק מס' 99404 R מארכיון משרד החוץ הגרמני. התיק מדווח על מקומם של היהודים בחיי הכלכלה המצרית בשנות הארבעים.
הדיווח מצטט מתוך כתבה של העיתון המצרי "הורייט אל-שוב" (Hurriyet el-Schub) בעניין של התייקרות מחירים במצרים ועל כך שהיהודים הם היחידים שמרוויחים מהמצב, שכן בעורמתם הרבה הם מנצלים את הבריטים ואת האמריקאים.

Aller au contenu principal