Skip to main content

תלונה על אנטישמיות בפום אג’מה

Date:

04.08.1943

Location:

פוס אג'מה, קזבלנקה, רבאט

Personality:

היטלר אדולף

Idea:

אזרח, אזרחות, אנטישמיות, אספקה, בית משפט, דאהיר, הסתה, יהודים, מאסר, מלאח, עבודת כפייה

Organization:

אני בכל מקום (עיתון)

Description

ארכיון בן אזראף, יד בן-צבי, ירושלים. Archives Benazaraf, Yad Ben-Zvi, Jerusalem. מיכל 2, תיק 10, מס' 19-21.
מכתב מתאריך 8.4.1943 מקזבלנקה מראשי קהילה היהודית בפום אג'מה לפקיד הצרפתי בקזבלנקה לעניינים פוליטיים על אנטישמיות, עונשים ואי-צדק נגד התושבים היהודים.

Aller au contenu principal