Skip to main content

בקשות של יהודי מרוקו לויזה לאמריקה

Location:

קזבלנקה

Personnalités:

בן אזראף רפאל

Keyword:

אזרח, אזרחות, אנטישמיות, אספקה

Organization:

הוועד היהודי האמריקאי (ג'וינט), קרן רוקפלר

Description

ארכיון בן אזראף, יד בן-צבי, ירושלים. Archives Benazaraf, Yad Ben-Zvi, Jerusalem. מיכל 2, תיק 9, מס'  24-26.
החלפת מכתבים בתאריך 27.8.1941 בין רפאל בן אזראף לבין משפחת סלומון בקשר לבקשת ויזות לארה"ב.
 

Aller au contenu principal