Skip to main content

מכתב סודי למשרד הפנים והחוץ האיטלקי על גירוש זרים מלוב

Location:

איטליה, לוב, רומא

Keyword:

פשיזם

Folder Number:

61

Description

מכתב סודי למשרד הפנים האיטלקי ומשרד  החוץ על גירוש של זרים מלוב עם רשימה של כל הזרים בלוב אשר יגורשו

Aller au contenu principal