Skip to main content

דווח על מבוקש יהודי

Location:

דרנה, לוב

Organization:

המשטרה האיטלקית באפריקה

Folder Number:

52

Description

מכתב מ- PAI על יהודי שהיה ידידותי מדי עם הבריטים, נמלט איתם, ולפני זה גנב מאשתו של הרב של דרנה (שאיתה היה לו רומן היה ) כסף.

Aller au contenu principal