Skip to main content

הודעה חסויה ממשטרה פוליטי איטלקי למשרד החוץ על מכתב שמדבר על התארגנות בישוב

Location:

ג'נבה, ליסבון, פלשתינה

Organization:

המשטרה האיטלקית באפריקה

Case number:

42

Description

מסמך של המשטרה הפוליטית האיטלקית על מכתב שמצאו. המכתב מצורף ומתורגם באיטלקית מצרפתית. במכתב סיכום על פליטים יהודים שהגיעו לארץ ישראל, והחיים בארץ ישראל

Aller au contenu principal