Skip to main content

מכתב מהמפקד האיטלקי בלוב למשרד האיטלקי באפריקה עם רשימה של יהודים שהורשעו למוות

Location:

Tabellina, איטליה, בנגאזי, טריפולי, לוב, רומא

Idea:

פשיזם

Organization:

המשטרה האיטלקית באפריקה, משרד המושבות האיטלקיות באפריקה

Case number:

15

Description

מכתב מהמפקד הכללי למשרד אפריקה האיטלקית על יהודים (עם רשימת שמותיהם) שהוצאו להורג

Aller au contenu principal