Skip to main content

רשימת היהודים גינתה על ידי משטרת אפריקה איטלקית בנגאזי בגלל ביזה וגניבה

Location:

בנגאזי, לוב

Personnalités:

Maraffa

Keyword:

פשיזם

Organization:

המשטרה האיטלקית באפריקה, משרד המושבות האיטלקיות באפריקה

Folder Number:

13

Description

מכתב ממפקד הכללי Ministero dell'Africa Italiana על יהודים שנכלאו משום שהם גנבו

Aller au contenu principal