Skip to main content

הצעת ארגון הקוויקרים הבריטי לשלוח משלחת סיוע לצפון אפריקה, אוקטובר 1943

Date:

10.03.1943

Location:

אלג'יריה, ליסבון, פילדלפיה, קזבלנקה

Keyword:

אסירים, הגירה, מחנות, משטר וישי, סיוע הומניטרי, פליטים, שחרור

Organization:

הצלב האדום, ועד הידידים האמריקאי (קוויקרים)

Folder Number:

AFSC_02_02_09

Description

מברק הנוגע להצטרפות של נציגים מטעם ארגון הקוויקרים הבריטי לצפון אפריקה

Aller au contenu principal