Skip to main content

העברת מברקים מהקווקרים בצפון אפריקה למחלקת הפליטים במשרד החוץ האמריקאי 28 בדצמבר 1942

Date:

28.12.1942

Location:

אלג'יריה, ליסבון, פילדלפיה, קזבלנקה

Personnalités:

leslie heath. Philip A. Conrad, Marjorie Page Schauffler, Robert Murphy

Keyword:

אספקה, הגירה, מחנות, משטר וישי, סיוע הומניטרי, פליטים

Organization:

הצלב האדום, ועד הידידים האמריקאי (קוויקרים), משרד החוץ האמריקאי

Folder Number:

AFSC_01_26_15-16

Description

המסמך מכיל מספר מברקים שהועברו מארגון הקוויקרים למחלקת הפליטים במשרד החוץ האמריקאי ב-28 בדצמבר 1942. 
המברקים מציגים התכתבות בנוגע להגעת נציגים נוספים של הקוויקרים לצפון אפריקה 

 

ארכיון הקוויקרים AFSC_01_26_15-16 
עותק של הארכיון המלא נמצא במרכז התיעוד וניתן לעיין בו בתיאום מראש. 

Aller au contenu principal