Skip to main content

ניתוח של דאהיר משנת 1945

Date:

07.07.1945

Location:

קזבלנקה

Personality:

בן אזראף רפאל

Idea:

אזרח, אזרחות, אספקה, בית כנסת, בית משפט, דאהיר, יהדות, יהודים, רב צבאי

Organization:

אני בכל מקום (עיתון)

Description

ארכיון פרטי של רפאל בן אזראף, יד בן-צבי, ירושלים. תיק 3, מסמכים 69-71.
ניתוח ללא תאריך וללא חתימה על הדאהיר משנת 1945.

Aller au contenu principal