Skip to main content

ביקור המשלחת הסינית בבית הספר היהודי בטריפולי

Date:

06.09.1943

Location:

טריפולי

Keyword:

אזרח, בנות הברית, המערכה בצפון אפריקה, חינוך, יהדות, יהודים, פלישת בנות הברית

Description

ביקור המשלחת הסינית בבית הספר היהודי בטריפולי 9 ביוני 1943
E25135, Photo Archive, Imperial War Museum, London

Aller au contenu principal