Skip to main content

מחקר על המצב הכלכלי של יהודי מראכש

Location:

מרקש, קזבלנקה

Personality:

בן אזראף רפאל

Idea:

Indigenous, אבטלה, אומנות, אזרח, אזרחות, אספקה, בית חולים, חוק מעמד היהודים, חינוך, יהדות, יהודים, מוסד צדקה, מלאח, עוני, פסח, רעב, רפואה, תעשייה

Organization:

אני בכל מקום (עיתון)

Description

ארכיון פרטי של רפאל בן אזראף, יד בן-צבי, ירושלים. תיק 20, מסמכים 1-40.
מחקר ללא תאריך, מאת מ. לאסמי, מרוקו, 36 עמודים על המצב הכלכלי של בעלי המלאכה יהודיים מראכש, ההשפעות החברתיות ועצות לשיפור.

Aller au contenu principal